Yami Tamper

 

YAMI TAMPER (แบบมีบ่า)
- ทำจากสแตนเลส เนื้อดี หลากสีสัน
- ออกแบบมามีขอบบ่า ทำให้ผิวกาแฟเรียบเท่ากัน
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 57.5 mm.
- ราคา 1,200 บาท

 

 

 

YAMI TAMPER ขนาด 57.5 มม. ราคา 950 บาท

 

 

YAMI TAMPER รุ่น  YM7101 (สแตนเลส) ราคา  650  บาท

YAMI TAMPER รุ่น YM7113  (แดง/น้ำตาล/ฟ้า/เหลือง) ราคา  950  บาท

YAMI TAMPER รุ่น YM7110 (ด้ามไม้)  ราคา  600  บาท

Visitors: 82,132