Yami Dripper Stand Acrylic

 

Yami Drip Stand แบบ 2 ช่อง สวยงาม มั่นคง มีช่องเก็บกระดาษ Filter พร้อมถาดน้ำทิ้ง ตัว Stand ทำจากอะคีลิคอย่างหนา

 

ราคา 3,800 บาท

Visitors: 82,132